Czech-point MěÚ

Tisk PDF

logo_czechpointČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan".

Adresa

Městský úřad Unhošť
Czech-Point
Václavské nám 44
273 51 Unhošť

přízemí, č. dveří 4

 

Otevírací doba

Po 8.00-11.00, 12.00-17.00
Út zavřeno
St 8.00-11.00, 12.00-17.00
Čt 8.00-11.00, 12.00-13.00
zavřeno

Hyklová Klára
Tel.: 312679041
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Benešová Ilona
Tel.: 312679041
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Czech-point na MěÚ Unhošť poskytuje tyto služby občanům

1.VÝPIS  Z  KATASTRU  NEMOVITOSTÍ

O výpis z katastru nemovitostí může požádat anonymní žadatel.
O výpis lze požádat na základě listu vlastnictví , žadatel musí znát :  katastrální území, číslo listu vlastnictví, číslo bytu v domě.
Výpis  je zpoplatněn  částkou : za první stránku 100,-  kč,  každá další stránka je za 50,- kč

2.  VÝPIS  Z  OBCHODNÍHO  REJSTŘÍKU

O výpis z obchodního rejstříku  může požádat anonymní žadatel.
K výpisu  je nutné vědět  IČ organizace.
Výpis je zpoplatněn  částkou :  za první stránku 100,- kč , každá další stránka  je za 50,- kč

3. VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO  REJSTŘÍKU

O výpis z živnostenského rejstříku  může opět požádat  anonymní žadatel.
K výpisu je nutné vědět  IČ obchodní organizace.
Výpis je zpoplatněn  částkou :  za první stránku 100,- kč , každá další stránka  je za 50,- kč

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

podle § 11a ost.1 zákona č. 269/1994 ., o Rejstříku  trestů .
Výpis je možné vydat i zmocněnci na základě ověřené plné moci .
Výpis se vydá na žádost osoby , která doloží doklad  totožnosti a musí mít přidělené rodné číslo.
Na tento  výpis se NEVYLEPUJE  žádný kolek .
Poplatek činí  50,- kč

5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo.
Poplatek činí za první stránku 100,--Kč, každá další stránka je za 50,--Kč.

6. VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝSTUPU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv.
Poplatek činí za první stránku 100,--Kč, každá další je za 50,--Kč.

7. PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ ISOH

Vydání přístupových údajů do MA ISOH  ( modul autovraků ISOH) je na základě:

  • identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace.
  • identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti.
  • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně

Poplatek činí za první stránku 100,--Kč, každá další stránka je za 50,--Kč.

8. VÝPIS Z INSOLVENTNÍHO REJSTŘÍKU

Jedná se o veřejný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace a podle osobních údajů.
Poplatek činí za první stránku 100,--Kč, každá další stránka je za 50,--Kč.

9. AUTORIZOVANÁ KONVERZE

Konverze z listinné do elektronické podoby – zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat je možné přinést buď na CD/DVD, nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, , které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Poplatek za každou stránku 30,--Kč.

10. DATOVÉ SCHRÁNKY

Žadatel předloží doklad totožnosti. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
Poplatek  není.

Všechny tyto výpisy získá žadatel na počkání.

 
/div