Výzva k podání žádostí o finanční podporu

Tisk PDF

Městský úřad v Unhošti  upozorňuje zájemce o finanční podporu z finančních prostředků
města Unhošť zaměřené na podporu spolků, občanských sdružení a akcí konaných občany
města Unhoště pro rozvoj kultury, tělovýchovy a sportu  pro rok 2012, že písemné žádosti na
předepsaném formuláři mohou podávat nejpozději do 10. 04. 2012.  
Žádosti o finanční podporu musí být osobně doručeny nejpozději 10. dubna  2012 na
podatelnu  města, která bude otevřena do 12.00 hod., nebo do 10.4.2012 předány k přepravě
držiteli poštovní licence.
Aktualizované formuláře k žádostem o finanční příspěvky naleznete spolu s „Pravidly pro
poskytování finanční podpory www.muunhost.cz  
   
Žádosti podávejte na adresu:
Městský úřad Unhošť
Václavské náměstí 44
273 51 Unhošť

 
/div