Přehled psů umístěných v útulku Bouchalka v r. 2011

Tisk PDF

V roce 2011 bylo v psím útulku Bouchalka umístěno 16 psů, kteří tam dohromady strávili 1361 dnů. Za každý krmný den se účtuje částka 60,- Kč/1 pes. Za tyto peníze se každému psu poskytuje ustájení, krmení, odčervení, očkování, odchyt event. i s narkózou, veterinární prohlídky atd. Za rok 2011 to byla částka 81.660,- Kč. Město z tohoto důvodu uzavírá každý rok smlouvu o obstarání věci, ve které se obstaratel(ka) zavazuje zajistit řádnou péči o psa v souladu s příslušným zákonem.

 
/div