Upozornění na vyúčtování dotace za rok 2012

Tisk PDF

 

Upozorňujeme všechny příjemce dotace, kteří v průběhu roku 2012 obdrželi dotaci v rozpočtu města Unhoště, že dle uzavřené smlouvy musí předložit do konce měsíce března 2013 zprávu o realizaci projektu či uskutečněných činností včetně vyúčtování poskytnuté dotace.

 

Pokud příjemce dotace nepředloží řádně a včas doklady pro vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku nejpozději do 31.3.2013 zaniká příjemci právo na poskytnutí finančního příspěvku, který bude muset být vrácen na účet města a současně na novou žádost o dotaci pro rok 2013 nebude brán zřetel.

 

Více informací poskytne ing. Vlasta Káňová – vedoucí finančního odboru, tel. 312679046

 
/div