Výzva k podání žádostí o finanční podporu na rok 2013

Tisk PDF

 

Městský úřad v Unhošti upozorňuje zájemce o finanční podporu z finančních prostředků města Unhošť zaměřené na podporu spolků, občanských sdružení a akcí konaných občany města Unhoště pro rozvoj kultury, tělovýchovy a sportu pro rok 2013, že písemné žádosti na předepsaném formuláři mohou podávat pro první kolo nejpozději do 30.04. 2013.

Žádosti o finanční podporu musí být osobně doručeny nejpozději 30. dubna 2013 na podatelnu města, která bude otevřena do 11.00 hod., nebo do 30.04.2013 předány k přepravě držiteli poštovní licence.

Aktualizované formuláře k žádostem o finanční příspěvky naleznete spolu s „Pravidly pro poskytování finanční podpory www.muunhost.cz 

  

Žádosti podávejte na adresu:

Městský úřad Unhošť

Václavské náměstí 44
273 51 Unhošť

  

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

  

Další informace získáte na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonním čísle 312679046.

 
/div