Na Stavební úřad je třeba s novou žádostí...

Tisk PDF

 

V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy došlo k legislativním úpravám vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření. Zcela nově jsou ve vyhlášce upraveny obsahové náležitosti jednotlivých žádosti. Na našich stránkách v sekci Žádosti a formuláře jsou  tyto nové žádostí volně ke stažení. Celkem se jedná o 15 formulářů. Nové žádosti lze podávat pouze na těchto formulářích.

Marcela Mudrová
 
/div