Oprava místní komunikace Na bílé pěšině

Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

ve čtvrtek dne 20. června 2013 bude zahájena stavba - „Oprava části komunikace ul. Na Bílé Pěšině - V Unhošti“  Investorem stavby je Město Unhošť jako vlastník místní komunikace.

Práce na vozovce budou prováděny následovně :

20. a 21. 6. 2013 – zahájeno a ukončeno recyklace vozovky ul. Na Bílé Pěšině f. ČNES dopravní stavby a.s. v úseku – od hranice ul. Smetanova směr umělé hřiště.

Po recyklaci bude v uvedeném úseku zachován provoz do 25.6.2013.

Ve dnech 25. až 26.6.2013 bude zabalená celá vozovka

PRÁCE BUDE V UVEDENÉM ÚSEKU PROVÁDĚNA ZA ÚPLNÉ UZAVÍRKY

Objížďku není možné vyznačit. Rezidentům a dopravní obsluze bude umožněn vjezd do uzavřeného úseku MK, vždy po dohodě se stavbyvedoucím. 

INFORMACE

Za dodavatele :ČNES dopravní stavby a.s.

  • František LINGR       602 557 375

Za zaměstnance MÚ Unhošť :

  • Imrich SZABÓ         736 622 091
  • (JUDr.Vidrichová       736 622 090)
 
/div