Informace k odpadům II.

Tisk PDF

V minulém čísle zpravodaje byl u článku o odpadech redakcí Unhošťských listů nesmyslně a nevhodně změněn původní jasný nadpis článku. A mnoho čtenářů, kteří mohli z nadpisu usoudit, že článek pojednává o placení odpadů (o kterém však v článku nebylo ani slovo), tak mohlo přehlédnou důležité informace, které v příspěvku naopak byly. Proto některé z těchto informací znovu opakujeme a navíc přidáváme i několik nových.

 

Že od března již nebudou vyváženy nádoby, na kterých nebude nalepena známka na rok 2014 je určitě každému jasné. Upozorňujeme zejména zástupce bytových domů, aby si zkontrolovali, že mají svoje kontejnery označené platnými známkami.

Novinkou je to, že se může stát, že nebude vyvezena nádoba, která je oblepena množstvím známek z předchozích roků. Firma provádějící svozy odpadu totiž požaduje, aby na nádobách byla nyní nalepena vždy pouze aktuálně platná známka na daný rok. Proto tedy ze svých nádob odstraňte (nebo přelepte či jinak zakryjte) všechny známky z předchozích roků.

 

S reklamacemi nevyvezených nádob se obracejte na tel. č.: 312 672 321 nebo 312 671 176.

 

 

Další informací je, že první letošní sběr nebezpečného odpadu na sběrném dvoře v Unhošti bude v sobotu 12.4.2014 od 8 do 12 hodin.

 

 

Co se týká svozů bioodpadů, tak ty letos začnou v úterý 1. dubna a potrvají nejméně do 28. října. Svozovým dnem bude opět úterý v sudé týdny.

Cena za tuto službu je letos stejná jako v loňském roce, a to:

- za svozy nádoby o objemu 140 litrů je cena 690,- Kč

- za svozy nádoby o objemu 240 litrů je cena 890,- Kč

Cenu za službu je nutno uhradit hotově na MěÚ (v pokladních hodinách). Pro využívání služby od prvního svozu je nutno uhradit příslušnou částku nejpozději do 27.3.2014.

Noví zájemci o službu se mohou hlásit již nyní buď na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (s uvedením jména, adresy a požadované velikosti nádoby) nebo telefonicky na tel. č.: 312679044 nebo nebo osobně v úřední dny a hodiny na MěÚ, kanc. č. 3, abychom jim stihli včas objednat svozové nádoby.

 

Závěrem připomínáme, co lze a nelze vhazovat do jednotlivých nádob na bioodpady a tříděný sběr.

 

Do nádob na bioodpad patří:

listí, tráva

zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny apod.

kousky větví a keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)

spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)

zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek apod.

čajové sáčky, kávová sedlina

skořápky z vajec

A naopak do nich nepatří:

tekuté zbytky jídel

kosti, maso, uhynulá zvířata

biologicky nerozložitelné látky

jiné odpady

 

Do žlutých kontejnerů na plasty patří:

kelímky od jogurtů, od pokrmových tuků

plastové nádoby a lahve, PET lahve (od nápojů)

sáčky, folie

výrobky z plastů

polystyren

A nepatří sem:

plastové a podlahové krytiny

obaly od nebezpečných látek (motor. oleje, chemikálie, barvy apod.)

 

Do modrých kontejnerů na papíry patří:

noviny, časopisy, reklamní letáky

krabice, lepenka, kartony

kancelářský papír, sešity

Nevhazujte do nich:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír

uhlový a voskový papír

použité pleny a hygienické potřeby

 

Do kontejnerů na sklo patří:

lahve od nápojů

skleněné nádoby

skleněné střepy – tabulové sklo

Tyto kontejnery nejsou určeny na:

keramiku

porcelán

autosklo

drátěné sklo

zrcadlo

 

Roman Štverák, správa majetku města

 
/div