Fakturace stočného nově - nové smlouvy s možností stanovení záloh

Tisk PDF

Formulář nové smlouvy na stočné je již ke stažení na www.muunhost.cz v kategorii "Žádosti a formuláře" nebo je možno si novou smlouvu vyzvednout na MěÚ Unhošť. Vyplněnou smlouvu poté doručte na Odbor správy majetku města k podpisu za Město Unhošť. Následně vám bude předán nebo doručen jeden výtisk smlouvy podepsaný oběma stranami a opatřený číslem smlouvy. Toto číslo smlouvy bude v případě, že si odběratel bude přát hradit zálohy na stočné, sloužit jako variabilní symbol pro platby záloh daného odběratele.
Formu úhrady záloh bude možno vybrat si buď převodem z účtu nebo prostřednictvím SIPO. Jako nejvhodnější způsob úhrady záloh na stočné doporučujeme zřízení trvalého příkazu k úhradě z bankovního účtu.
V této souvislosti upozorňujeme, že pro platby stočného (zálohy i vyúčtování) má MěÚ zřízený nový účet č. 2200700705/2010 u Fio banky, na který bude nutno veškeré platby za stočné zasílat. Toto číslo účtu je také uvedeno v nové smlouvě na stočné a bude také uváděno na fakturách za stočné.
Nový bankovní účet MěÚ pro platby stočného bude používán již při fakturaci za období roku 2014 z podkladů dodavatele vody dodaných v lednu 2015. První odběratelem zaplacené zálohy se budou odečítat až z faktur, které budou vystavovány dle údajů odečtů vody prováděných až v roce 2015.
Uzavírání nových smluv na stočné se bude týkat všech odběratelů. Termín pro uzavření nových smluv je stanoven do 31.3.2015. Předpokládáme, že nejdříve si nové smlouvy na stočné uzavřou ti občané, kteří budou mít zájem o zřízení záloh na stočné.
Doufáme, že vše, co se nedalo nanečisto vyzkoušet bude v ostrém provozu fungovat tak jak má a fakturace stočného v novém programu bude i pro občany přínosná.
Závěrem upozorňujeme na to, že veškeré změny v údajích o odběrateli na daném odběrném místě prováděné u dodavatele vody je pak následně nutno neprodleně nahlásit také na MěÚ Unhošť kvůli správné fakturaci stočného.


Roman Štverák, správa majetku města

 
/div