Slavnostní otevření přístavby

Tisk PDF

Slavnostní otevření přístavby objektu nad Kavárnou Slunce se konalo 17. června 2011 v 11.00 hodin za účasti paní starostky města Unhošť PhDr. Lenky Mazuchové, mnoha Unhošťáků a vzácných hostů.

otevreni002Slavnosti se zúčastnil pan senátor Mgr. Jiří Diensbier, pan primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek, paní Ing. Gita Tučná, místopředsedkyně správní rady Nadace Charty 77 - Konto Bariéry a zástupci z řad přátel a sponzorů. Nechyběli zástupci firmy Artea, která přístavbu realizovala, ani pan Ing. Karel Kindl, který ji projektoval. Investorem stavby bylo město Unhošť. Objekt je bezbariérový, s výtahem a bude sloužit jako chráněné bydlení a k odlehčovacímu (přechodnému) ubytování seniorů a zdravotně  handicapovaných lidí. Provozovatelem služeb bude Centrum služeb Slunce všem.

Celou slavnost moderovala paní Kateřina Brožová, která byla v průběhu slavnosti „pasována" na patronku Nadačního fondu Slunce pro všechny, a zazpívala překrásnou píseň. Se Sluncem spolupracuje už delší dobu a její patronství tak bylo jen veřejně potvrzeno. Během slavnosti vystoupil Klub seniorů Slunce pod vedením Ivany Lojkové a za doprovodu Vladimíra Albrechta z Domova dobré vůle. Paní Jana Vejvodová vyjádřila radost všech z fungování klubu a uspokojení ze zpívání, na které se vždy všichni těší. Dalším gratulantem byla Radka Fišarová, patronka Nadačního fondu Slunce pro všechny, která vystoupila společně s mladými hudebníky. Všichni se zaposlouchali do francouzských chansonů a na chvíli se přenesli do Francie.

Po skončení slavnostního vystoupení poděkovala ředitelka Centra služeb Slunce všem paní starostce a městu Unhošť za podporu při realizaci překrásné a účelové přístavby. Její poděkování patřilo i těm, kteří přístavbu provedli, ale i zaměstnancům a uživatelům služeb za trpělivost a toleranci, neboť vše probíhalo za plného provozu. O slovo se přihlásila paní JUDr. Eva Gomolová, předsedkyně Okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Přednesla  verše a popřála, aby se každý dokázal smát tak, jako se směje její dcera Katka ve Slunci.

Hosté byli pozváni na prohlídku prvního patra, kde pan senátor Mgr. Jiří Diensbier přestřihl pásku. A pak se už jen povídalo, slavilo při kávě a pohoštění, jež připravili uživatelé služeb z cvičné kavárny a pekárny Slunce za finančního přispění stavební firmy Artea.otevreni005

Přístavbu si přicházeli až do pozdního odpoledne prohlédnout i kolemjdoucí lidé a zajímali se o její účelnost. Jejich obdiv a opravdový zájem byl potěšující.

Slunce svítilo celý den a tak již nezbývá než si přát, aby nad „Sluncem" svítilo i nadále a mráčků bylo co nejméně.

Martina Ebertová

 
/div