Aktuality

V této složce vidíte informace o událostech ve městě, které nemají dlouhodobou platnost a nebyly zařazeny do některé z kategorií na tomto webu.Hřiště Koželužka otevřeno

Tisk PDF

MěÚ oznamuje, že dětské hřiště Koželužka, je od 8.3.2014 již otevřeno.

 

Informace k odpadům II.

Tisk PDF
V minulém čísle zpravodaje byl u článku o odpadech redakcí Unhošťských listů nesmyslně a nevhodně změněn původní jasný nadpis článku. A mnoho čtenářů, kteří mohli z nadpisu
Celý článek
 

Informace o výsadbě stromů u Bulhara

Tisk PDF
Vzhledem k jarnímu kácení starých stromů na jižní straně Bulharu, informujeme obyvatele o zahájení výsadby nových stromů a keřů v těchto místech. Tato akce by měla být dokončena do
Celý článek
 

Vítání občánků

Tisk PDF
Městský úřad v Unhošti pořádá vítání občánků pro děti s trvalým pobytem v Unhošti. K účasti na vítání občánků je nutno vyplnit a podepsat přihlášku, kterou si buď osobně
Celý článek
 

Upozornění na padající větve a stromy

Tisk PDF
Z důvodu povětrnostních podmínek upozorňujeme na nebezpečí pádu větví a stromů na cestách a stezkách městských lesů a parků.   Zároveň připomínáme, že každý občan vstupuje do
Celý článek
 

Odvolání zákazu vstupů do lesů a parků

Tisk PDF
Město Unhošť odvolává s platností od 19.6.2013 zákaz vstupu do městských lesů a parků. Zároveň připomínáme, že každý občan vstupuje do lesů a parků na vlastní nebezpečí (Zákon č. 289/1995 Sb., § 19)
 

Oprava místní komunikace Na bílé pěšině

Tisk PDF
Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 20. června 2013 bude zahájena stavba - „Oprava části komunikace ul. Na Bílé Pěšině - V Unhošti“  Investorem stavby je Město Unhošť jako
Celý článek
 

Sbírka - povodně

Tisk PDF
  Městský úřad ve spoluprácí s Červeným křížem organizuje sbírku na oblasti postižené povodněmi. Balené nápoje, desinfekční prostředky, hadry, košťata, kýble a jiné
Celý článek
 

Sběrný dvůr otevře jinak

Tisk PDF

Provozní doba sběrného dvora v Unhošti bude od 1. července 2013 tato:

pondělí: 8-12, 13-17 hodin

   středa:  8-12, 13-17 hodin

   sobota:  8-12 hodin

 

Na Stavební úřad je třeba s novou žádostí...

Tisk PDF
 
V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
Celý článek
 

Oznámení o svozu bioodpadu v roce 2013

Tisk PDF
  V letošním roce začínají svozy bioodpadů dne 2. dubna a budou pokračovat pravidelně po 14-ti dnech v úterý v sudé týdny až do 29.10.2013 (celkem 16 svozů).   Cena za tuto službu je
Celý článek
     

Výzva k podání žádostí o finanční podporu na rok 2013

Tisk PDF
  Městský úřad v Unhošti upozorňuje zájemce o finanční podporu z finančních prostředků města Unhošť zaměřené na podporu spolků, občanských sdružení a akcí
Celý článek
 

Upozornění na vyúčtování dotace za rok 2012

Tisk PDF
  Upozorňujeme všechny příjemce dotace, kteří v průběhu roku 2012 obdrželi dotaci v rozpočtu města Unhoště, že dle uzavřené smlouvy musí předložit do konce měsíce března 2013 zprávu o
Celý článek
 

Služba e-UtilityReport (vyjadřování k existenci sítí)

Tisk PDF
 Krajský úřad Středočeského kraje nabízí bezplatnou službu, jejímž cílem je zjednodušení procesu podání žádostí a obdržení vyjádření k existenci inženýrských sítí pro
Celý článek
 

Oznámení o změně bankovního účtu

Tisk PDF

Oznamujeme změnu bankovního účtu MěÚ Unhošť.

Nové číslo bank. účtu: 388138339/0800.

Změna je platná od 1.7.2012.

 

Bankovní účet Fondu rozvoje bydlení 35-388138339/0800 ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN.

 

Účetní a finanční výkazy 2011

Tisk PDF
Účetní a finanční výkazy 2011 {phocadownload view=file|id=212|target=s} {phocadownload view=file|id=213|target=s} {phocadownload view=file|id=214|target=s} {phocadownload
Celý článek
 

Problémy se stahováním dokumentů odstraněny

Tisk PDF
Někteří z vás v poslední době jistě zaznamenali problémy na stránkách města. Resp. problém se stahováním dokumentů-souborů .doc (word) a někdy i .pdf. Věděli jsme o tom od vás
 

Ukliďme svět aneb i okolo Unhoště může být čisto

Tisk PDF
Melicharovo vlastivědné muzeum Unhošť, oddíly Pochodeň a Medvědi zvou všechny na již tradiční úklid v rámci akce „Ukliďme svět" 21.4.2012 v 8:30 na louce u Bulhara - úklid okolí Bulharu a na
 

Přehled psů umístěných v útulku Bouchalka v r. 2011

Tisk PDF
V roce 2011 bylo v psím útulku Bouchalka umístěno 16 psů, kteří tam dohromady strávili 1361 dnů. Za každý krmný den se účtuje částka 60,- Kč/1 pes. Za tyto peníze se každému psu
Celý článek
 


Strana 4 z 5
/div