Grafický manuál města

Tisk PDF

Grafický manuál města Unhošť (dále jen „Grafický manuál") byl schválen Radou města Unhoště a je závazný pro všechny uživatele znaku města.

Účelem Grafického manuálu je stanovit obecná pravidla vizuálního stylu města tak, aby vizuální komunikační prvky byly jednoznačně a na první pohled s městem identifikovatelné.

Podle § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mohou obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

Pokud tedy bude chtít jiný subjekt použít znak města Unhošť, musí nejdříve písemně požádat Radu města Unhošť o souhlas. Teprve se souhlasem Rady města může být v souladu s Grafickým manuálem použit znak.

Organizační složky a právnické firmy založené nebo zřízené městem Unhošť musí nyní používat znak města v souladu s Grafickým manuálem.

Taktéž musí nyní používat znak města v souladu s Grafickým manuálem všechny ostatní subjekty, organizace nebo fyzické osoby, na jejíchž aktivity město Unhošť finančně přispělo, kde je město Unhošť jejich spolupořadatelem nebo nad kterými město Unhošť přijalo záštitu.

Kompletní Grafický manuál je k dispozici na tomto místě.

znak mesta 2016

Oficiální verze znaku města Unhoště schválená Radou města v r. 2016


Ke stažení:

znak mesta 2016 maly Samostatný znak v ČB i barevné variantě ve formátu JPG, PDF a AI .zip JPG
.zip PDF,Ai 
znak unhost primarni cmyk maly

Znak primární v ČB i barevné variantě ve formátu JPG, PDF a AI

 

.zip
znak unhost sekundarni cmyk maly

Znak sekundární v ČB i barevné variantě ve formátu JPG, PDF a AI

 

.zip
pruhy mesto unhost maly

Pruh na plakáty v barevné variantě ve formátu JPG, PDF a AI

.zip


 
/div