Z čeho jsme vycházeli, jak to vznikalo

Tisk PDF

Chtěli jsme na začátku shromáždit co nejvíce podnětů. Zvolili jsme nejprve 13 obastí pro "SWOT" analýzu, oslovili celkem asi 29 lidí a rozdělili se na menší skupinky. Každá skupina se zabývala tím, jaké máme v daných oblastech silné a slabé stránky, jaké jsou příležitosti a hrozby. Výstupy jsme shromáždili a vzniklo tak přibližně 500 řádků k setřídění a sloučení. 

Každý z nás jsme pak navrhli projekty, které by shromážděné podněty zohledňovaly. I tyto projekty pak bylo nutno sloučit a formulovat tak, abychom zhruba věděli, co je cílem. Projekty jsou nakonec seskupeny do 8 rozvojových programů města. Projektům jsme pak navrhli priority s ohledem na jejich naléhavost, možnosti financování a složitost.

Původní podněty ke SWOT

Rozvojové programy a jejich projekty

 

 
/div