Původní podněty ke SWOT analýze

Tisk PDF

Stručný výstup nejdůležitějších bodů ze SWOT analýzy:

SILNÉ STRÁNKY

Příroda, krajina, turistika

Dostupnost velkých měst (Praha, Kladno, Beroun)

Tradice, historie

Občanská vybavenost

Spolky a sdruženíSLABÉ STRÁNKY

Veřejná prostranství, prostory pro sport a děti

Stav ulic města, průchodnost městem, slepé oblasti

Energetická nehospodárnost provozu kanalizace a ČOV

Školství, vzdělávání, kapacita

Podivné centrum města kolem autobusového nádraží

PŘÍLEŽITOSTI

Pestrá struktura obyvatel, jejich zapojení do rozvoje města

Využití objektů a ploch v majetku města ve prospěch občanů a dětí

Koncepční rozvoj města v nově zastavovaných lokalitách

Využití veřejných zdrojů financování na připravené smysluplné projekty

Spolupráce s okolními obcemi na kultivaci přírody a cest pro pěší a kola

HROZBY

Narůstající počet obyvatel i s ohledem na současné prostory k zástavbě

Neřízená zástavba s nevyřešenými komunikacemi a sítěmi

Čistírna odpadních vod, její havarijní stav a kapacita

Doprava a parkování

Černé skládky, ničení okolní přírody

 

  Na odkazu níže se můžete podívat na všechny původní podněty ke SWOT analýze. Profesionály upozorňujeme, že podněty jsou ponechány v původní podobě, přestože se teorii SWOT někdy trochu vzdalují. U jednotlivých řádků jsme se snažili uvádět odkazy na projekty, které z podnětů byly navrženy.

 
/div