Panelové prezentace ke koncepci rozvoje

Pátek, 04 Září 2015 09:11
Tisk

Pro ty, kdo nemají příležitost vidět prezentace na náměstí, nabízíme ke shlédnutí 12 vystavených panelů.

Panel 1 - Úvod - oblasti rozvoje města

Panel 2 - Ulice, veřejná prostranství, doprava

Panel 3 - Střed města

Panel 4 - Náměstí TGM

Panel 5 - Základní škola

Panel 6 - Mateřská škola, ZUŠ

Panel 7 - Objekty v majetku města

Panel 8 - Parky, zeleň, rybník a jeho okolí

Panel 9 - Sport, turistika, pěšky a na kole

Panel 10 - Kanalizace a ČOV

Panel 11 - Okrajové části Unhoště, výstavba, regulace

Panel 12 - Závěr - shrnutí navržených projektů