Odbor správy majetku města

Tisk PDF

Adresa

Městský úřad Unhošť
odbor správy majetku města
Václavské nám 44
273 51 Unhošť

Ing. Hana Chvátalová, vedoucí odboru správy majetku města
Tel.: 312679042
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Romana Horová
Tel.: 312679044
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Imrich Szabó
Tel.: 312679043
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Odbor správy majetku města má na starosti především tyto činnosti:

 • evidence a správa majetku města (např.: zajišťování oprav, údržby, rekonstrukcí)
 • uzavírání smluv pro převod nemovitostí z a do vlastnictví města
 • uzavírání nájemních smluv na bytové a nebytové prostory a pozemky
 • uzavírání plánovacích smluv
 • zřizování věcných břemen
 • povolení vstupu na pozemky v majetku města a vydávání souhlasů jakožto vlastníka sousedních pozemků
 • zajišťování investičních akcí města
 • péče o místní komunikace, veřejnou zeleň a dopravní značení ve vlastnictví města
 • zimní údržba komunikací ve vlastnictví města
 • správa a údržba městského mobiliáře a dětských hřišť
 • zajišťování veřejného osvětlení ulic
 • agenda komunálního odpadu (např.: evidence plátců, vystavování předpisů plateb)
 • agenda stočného (např.: uzavírání smluv na stočné, vystavování předpisů plateb)
 
/div