Městská policie

auto_mpMěstská policie Unhošť plní úkoly dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, tedy především zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Unhoště tím, že přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, ve vymezeném rozsahu přispívá k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, odhaluje přestupky a jiné správní delikty a v neposlední řadě upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě.

Adresa služebny: nám. TGM,  Unhošť

Tel: 724 554 444

Veškeré připomínky, náměty, pochvaly i stížnosti můžete zasílat na

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 Strom pro Olgu Havlovou

Tisk PDF
Strom pro Olgu HavlovouStrom pro Olgu Havlovou bude slavnostně vysazen 25.května 2018 ve 14 hodin.                                                                                 
Celý článek
 

Z činnosti MPU - červen 2016

Tisk PDF

Více informací si přečtete - zde

 

Výsledky ankety Městská policie 2015

Tisk PDF
Výsledky ankety Městská policie 2015
Dovolte nám poděkovat vám za aktivní vyplnění ankety. Bylo odevzdáno 206 odpovědí - 118 elektronicky a 88 v papírové podobě. Pro práci MP i pro MÚ jako zřizovatele, jsou vaše
Celý článek
 

Anketa Městská policie 2015

Tisk PDF
Vážení spoluobčané, Rada města  společně s Městskou policií v Unhošti vytvořili anketu, ve které se na Vás obracíme s otázkami ohledně preferencí Městské policie na
Celý článek
 

Z činnosti MP Unhošť

Tisk PDF
Dne 18. 6 . 2013 v 18:45 hodin bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že na křižovatce ulic Berounská a Hájecká na chodníku upadl na zem tělesně postižený občan, který se
Celý článek
 

Informace z práce Městské Policie Unhošť

Tisk PDF
Dne 23.4.2013 v 13:00 hodin hlídka MP zastavila v ulici Pivovarská řidiče motorového vozidla a při kontrole  byl z  dechu řidiče cítit alkohol. Řidič se na výzvu podrobil
Celý článek
 

Z činnosti Městské policie Unhošť

Tisk PDF
      Dne 1. ledna 2013 v 17:40  hodin oznámili rodiče pohřešování nemocného syna (trpí Parkinsonovou chorobou). Syn údajně odešel z domu
Celý článek
 

Z činnosti Městské policie Unhošť

Tisk PDF
Z činnosti Městské policie Unhošť. Dne 1.9. 2012 v 23:20 hod. spatřila hlídka městské policie  na parkovišti u OD Čeperka osobní motorové vozidlo tz. LEXUS vínové barvy,
Celý článek
 

Z činnosti Městské policie Unhošť v měsíci červenci 2012

Tisk PDF
Z činnosti Městské policie Unhošť v měsíci červenci 2012.-    6.7. 2012 byl strážníkům Městské policie Unhošť oznámen úhyn ryb v rybochovném zařízení v Unhošti, hlídka
Celý článek
 

Z činnosti Městské policie

Tisk PDF
- V poslední době se množí stížnosti občanů Unhoště na nepořádek v okolí odpadkových košů a kontejnerů na odpad. Jedná se hlavně o Václavské náměstí, ul. Melicharova, U
Celý článek
 


Strana 1 z 2
/div