Městská policie

auto_mpMěstská policie Unhošť plní úkoly dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, tedy především zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Unhoště tím, že přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, ve vymezeném rozsahu přispívá k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, odhaluje přestupky a jiné správní delikty a v neposlední řadě upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě.

Adresa služebny: nám. TGM,  Unhošť

Tel: 724 554 444

Veškeré připomínky, náměty, pochvaly i stížnosti můžete zasílat na

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 Z činnosti MPU - červen 2016

Tisk PDF

Více informací si přečtete - zde

 

Výsledky ankety Městská policie 2015

Tisk PDF
Výsledky ankety Městská policie 2015
Dovolte nám poděkovat vám za aktivní vyplnění ankety. Bylo odevzdáno 206 odpovědí - 118 elektronicky a 88 v papírové podobě. Pro práci MP i pro MÚ jako zřizovatele, jsou vaše
Celý článek
 

Anketa Městská policie 2015

Tisk PDF
Vážení spoluobčané, Rada města  společně s Městskou policií v Unhošti vytvořili anketu, ve které se na Vás obracíme s otázkami ohledně preferencí Městské policie na
Celý článek
 

Z činnosti MP Unhošť

Tisk PDF
Dne 18. 6 . 2013 v 18:45 hodin bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že na křižovatce ulic Berounská a Hájecká na chodníku upadl na zem tělesně postižený občan, který se
Celý článek
 

Informace z práce Městské Policie Unhošť

Tisk PDF
Dne 23.4.2013 v 13:00 hodin hlídka MP zastavila v ulici Pivovarská řidiče motorového vozidla a při kontrole  byl z  dechu řidiče cítit alkohol. Řidič se na výzvu podrobil
Celý článek
 

Z činnosti Městské policie Unhošť

Tisk PDF
      Dne 1. ledna 2013 v 17:40  hodin oznámili rodiče pohřešování nemocného syna (trpí Parkinsonovou chorobou). Syn údajně odešel z domu
Celý článek
 

Z činnosti Městské policie Unhošť

Tisk PDF
Z činnosti Městské policie Unhošť. Dne 1.9. 2012 v 23:20 hod. spatřila hlídka městské policie  na parkovišti u OD Čeperka osobní motorové vozidlo tz. LEXUS vínové barvy,
Celý článek
 

Z činnosti Městské policie Unhošť v měsíci červenci 2012

Tisk PDF
Z činnosti Městské policie Unhošť v měsíci červenci 2012.-    6.7. 2012 byl strážníkům Městské policie Unhošť oznámen úhyn ryb v rybochovném zařízení v Unhošti, hlídka
Celý článek
 

Z činnosti Městské policie

Tisk PDF
- V poslední době se množí stížnosti občanů Unhoště na nepořádek v okolí odpadkových košů a kontejnerů na odpad. Jedná se hlavně o Václavské náměstí, ul. Melicharova, U
Celý článek
 

Z činnosti Městské policie Unhošť

Tisk PDF
Z činnosti Městské policie Unhošť. Dne 23. března 2012 prováděla hlídka MP Unhošť dohled na bezpečností silničního provozu v obci Velká Dobrá , ul. Pražská. Zároveň bylo prováděno
Celý článek
 


Strana 1 z 2
/div