Upozornění MP majitelům psů

Tisk PDF

Městská Policie Unhošť upozorňuje majitele psů na povinnost úklidu exkrementů psů na veřejných prostranstvích. Na Městském úřadě i na Městské Policii se množí stížnosti občanů na to, že majitelé psů po svých miláčcích neuklízejí, proto Městská Policie zvýší dohled nad chováním majitelů psů. V případě, že bude zjištěno, že majitel po svém psovi neuklidí, hrozí mu postih za přestupek podle zákona o přestupcích č. 200/90 Sb. Zároveň s tímto bude prováděna kontrola registrace psů a kontrola zda je pes označen registrační známkou v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města. V případě zjištění nedostatků bude i tento přestupek řešen postihem podle zákona č. 200/90 Sb.

 
/div