Městská policie děkuje občanům

Tisk PDF

Městská policie děkuje občanům.

Dne 5. září v 23:00 hodin si povšiml občan Unhoště v ulici Jahodová, že se mezi zaparkovanými vozidly pohybuje muž, který bere za kliky vozidel a snaží se do vozidel vniknout. Na základě popisu hlídka muže na místě vypátrala. Muž byl vyzván k prokázání totožnosti, neměl však u sebe žádné doklady a ani nemohl hodnověrně prokázat  svoji totožnost, proto byl podle  § 13 odst.1 zákona  č. 553/1991 Sb. Předveden na OOP ČR Unhošť, kde byl předán dozorčí službě. Na Policii byl muž ztotožněn. Jednalo se o muže z Příbrami, toxikomana s bohatou kriminální minulostí.
Toto je jeden z případů dobré spolupráce Městské policie s občany města. Někdy je lépe prověřit několik oznámení občanů,  kde  nedošlo k porušení žádného zákona, než nevyjet k jedinému oznámení, který by mohl být přestupkem nebo trestným činem. 

 
/div