Městská policie informuje

Tisk PDF

Městská policie informuje

 

Dne 4. listopadu 2011 v 10:15 hodin hlídka Městské policie prováděla šetření v  Unhošti v ul. Osvobození ve věci zaparkovaného osobního vozidla Renault Scenic, stříbrné barvy, které bránilo vyjetí z garáže. Při prohlídce vozidla bylo zjištěno, že u vozidla je poškozený zámek předních dveří, otevřeny dveře u spolujezdce. Hlídka na místě provedla telefonickou lustraci vozidla. Lustrací bylo zjištěno, že vozidlo bylo dne 3.11.2011 odcizeno v Praze 8. Následně hlídka vozidlo na místě střežila a zajišťovala místo činu do příjezdu hlídky Policie České republiky , které věc na místě předala.

 

Dne 6.listopadu 2011 v době okolo 04:00 hodin neznámý pachatel zlomil jeden ze stromků parkové úpravy v ulici Lidická, dále přemístil a rozházel přenosné dopravní značení v ulici Nerudova, odcizil odpadkový koš a ulámal opory stromů v  ulici Smetanova a v ulici Jahodová umístil popelnice na zaparkovaná vozidla.. I přes to, že se hlídka Městské Policie po celou noc pohybovala v Unhošti, se nepodařilo zjistit pachatele uvedených skutků. Hlídka z vozovky odstranila rozlámané opory stromů a vrátila na místo přenosné dopravní značení.

Dalším šetřením v následujících dnech bylo zjištěno, že několik občanů Unhoště vidělo skupinu mladíků, kteří se pohybovali v Unhošti a dopouštěli se výše uvedených skutků. Bohužel nikdo z nich nezatelefonoval na služební telefon Městské policie 724554444, nebo na linku 158 Policie ČR. Tímto by chtěla Městská policie Unhošť, požádat občany, aby se nebáli a při spatření jakéhokoli projevu vandalismu toto oznámili, toto mohou provést 24 hodin denně i anonymně, když nechtějí uvést svoji totožnost.

 

Dne 23. listopadu 2011 v 15:08 hod. oznámil na služební telefon Městské policie Unhošť pan P.U., že na své zahradě zpozoroval zakalení Černého potoka s pěnou na povrchu. Oznamovatel vyslovil podezření na ekologickou havárii. Na místo ihned vyjela hlídka Městské policie Unhošť.

Na místě bylo zjištěno, že Černý potok, který protéká zahradou oznamovatele a ústí do soustavy Unhošťských rybníků je šedo-modře zbarven, na povrchu je bílá pěna, voda nijak nezapáchá. Oznamovatel hlídce sdělil, že uzavřel přítok vody do soustavy rybníků a tím zřejmě zabránil úhynu ryb. Hlídka o celé věci neprodleně informovala Policii ČR OO Unhošť a sama se vydala proti proudu potoka zjistit příčiny znečištění. V obci Kyšice hlídka zjistila, že místní ČOV vypouští vodu čistou, také v obci Braškov byl odtok z ČOV čistý. Dalším šetřením bylo zjištěno, že z vyústění povrchové kanalizace v obci Kyšice vytéká stejně znečištěná voda, jaká byla zjištěna v Unhošti. Dalším šetřením v obci bylo zjištěno, že v obci Kyšice na poli směrem k obci Braškov je prováděno vrtání hlubinných vrtů a znečištění by mohlo pocházet z uvedené činnosti.

Na místě hlídka spatřila vrtnou soupravu, která odváděla znečištěnou vodu odpadním potrubím do povrchové kanalizace. Jednalo se o vodu silně šedo-modře zabarvenou. Tuto situaci hlídka na místě zadokumentovala.

Hlídka věc i se zjištěnými informacemi předala hlídce Policie ČR OO Unhošť k dalšímu opatření. O uvedené věci byla informována starostka města Unhošť. V průběhu šetření nebyla zjištěna žádná vzniklá majetková škoda.

 
/div