Z činnosti MP Unhošť

Tisk PDF

Z činnosti městské policie

Dne 29. ledna 2012 v 11:05 hod. prováděla hlídka Městské policie Unhošť  měření  nejvyšší povolené rychlosti ve městě Unhošť ul. V Topolech. Měření bylo prováděno v zastavěné části města, kde chybí chodníky.  Měřením laserových radarem zn. LAVET byla v úseku, kde je stanovená nejvyšší rychlost 50 km/h naměřena vozidlu tz. VW GOLF, zelené barvy,  rychlost 94 km/h. Z uvedeného důvodu se hlídka rozhodla vozidlo zkontrolovat.  Hlídka za vozidlem vyjela z ulice U pily a když jí řidič spatřil, tak začal prudce zrychlovat a snažil se hlídce ujet. Hlídka Městské policie Unhošť proto na služebním vozidle ihned zapnula VRZ. Vozidlo Golf před hlídkou odbočilo do ul. U jezírka, kde ohrozilo protijedoucí vozidlo které  vyjelo mimo vozovku. V tu dobu hlídka vozidlo pronásledovala rychlostí přes 130 km/h. Vozidlo pokračovalo dále do ul. Berounská a odsud za domov důchodců ve směru na Vidouš. Zde vozidlo zastavilo. Členové hlídky přistoupili k vozidlu a vyzvali řidiče, aby z vozidla vystoupil. Z dechu řidiče byl silně cítit alkohol. Řidič byl následovně vyzván, aby se podrobil orientační dechové zkoušce, což dobrovolně učinil. El. přístrojem na měření alkoholu v dechu mu bylo naměřeno 1,6 promile alkoholu. Z uvedeného jasně vyplynul závěr, že řidič je důvodně podezřelý za spáchání trestného činu a proto byl hlídkou Městské policie Unhošť zadržen a na místo zadržení byla dle věcné příslušnosti přivolána hlídka Policie ČR OO Unhošť, která si celou věc převzala.

Dne 1. února 2012 v 04:45 hod. telefonicky oznámil na služební telefon Městské policie  Unhošť občan Horního Bezděkova, že na okraji obce stojí osobní motorové vozidlo s přívěsným vozíkem a tři osoby do vozíku nakládají železo z objektu bývalého JZD. Hlídka na podkladě věřejno-právní smlouvy s uvedenou obcí vyjela na místo a před obcí Horní Bezděkov spatřila popisované vozidlo, které se snažilo hlídce ujet. Uvedené vozidlo bylo zastaveno v Unhošti ul. Rašínova. Provedenu kontrolou bylo zjištěno, že na vozíku je naložen odcizený železný  šrot, vozík má odstraněný štítek s výrobním číslem a řidič řídil vozidlo pod vlivem omamné a psychotropní látky. I zde bylo podezření za spáchání trestného činu a proto hlídka Městské policie Unhošť osádku vozidla zadržela  předala hlídce P-ČR OO Unhošť.

Dne  5. února 2012 v 16:30 hod. se na služebnu městské policie  dostavil občan z Unhoště a  odevzdal zde fotoaparát, který nalezl při bruslení na rybníku Bulhar. Strážníkům se ještě ten den podařilo zjistit majitelku fotoaparátu a tento jí byl neprodleně předán.

 
/div