Z činnosti Městské policie Unhošť

Tisk PDF

Z činnosti Městské policie Unhošť.


Dne 23. března 2012 prováděla hlídka MP Unhošť dohled na bezpečností silničního provozu v obci Velká Dobrá , ul. Pražská. Zároveň bylo prováděno měření rychlosti. Na místě byla v 13:19 hodin  změřena rychlost  vozidla  Škoda Felicia bílé barvy a přístrojem Lavet  byla zaznamenána rychlost 104 km/h. Následně bylo vozidlo zastaveno a podle dokladů byl zjištěn řidič J.K. nar. 1984 .  Řidič uvedl, že je si vědom překročení rychlosti protože spěchá za kamarádem do nemocnice. Věc byla na místě předána hlídce DI Kladno, která byla na místě přítomna . Hlídka DI Kladno nařídila na vozidlo namontovat technický prostředek k zabránění odjezdu , až do doby než řidič uhradí nařízenou kauci. Hlídka MP Unhošť na vozidlo namontovala zádržný systém č. 1. Následně z místa hlídka odjela. V 16:00 hodin byla opětovně prováděna kontrola na místě kde bylo vozidlo zadrženo a bylo zjištěno, že se zde vozidlo ani zádržný systém nenacházejí. Hlídka proto provedla šetření v místě bydliště přestupce  kde bylo zaparkované výše uvedené vozidlo, v jehož zavazadlovém prostoru byl naložen zádržný systém. Řidič krom toho, že za svoji rychlou jízdu přijde o řidičský průkaz , bude navíc potrestán za odcizení botičky a za neuposlechnutí výzvy policejního orgánu.

Dne 30. března 2012 v 18:27 hodin  oznámil pracovník Vojenských lesů, že v bývalém vojenském objektu Studánka dochází ke krádeži elektrických kabelů. Hlídka MP Unhošť společně s hlídkou OOP Unhošť na místě zadržela tři mladíky z Unhoště kteří zde vykopali výkop v délce  přes 500 metrů a z tohoto odcizily měděné elektrické kabely. Mladíci svou krádež maskovali tím, že v lese nařezali několik desítek mladých borovic ze kterých si postavil stěnu aby na ně nebylo vidět. Podle předběžného šetření je na místě škoda několik desítek tisíc Kč. Všichni jsou podezřelí z trestného činu krádeže a poškozování cizí věci.

Dne 6. dubna 2012 v 17:40 hodin oznámil prodavačka z cukrárny na nám. T.G.M. v Unhošti, že v provozovně nalezla pánskou aktovku . Hlídka provedeným šetřením zjistila majitele , který si aktovku na služebně MP Unhošť  převzal.

Dne 7. dubna 2012 v dopoledních hodinách prováděla hlídka MP Unhošť  spolupráci  při zajištění průběhu „ Unhošťského maratónu“.

Dne 10 . dubna 2012  v 10:15  hodin prováděla hlídka Městské policie Unhošť kontrolu bývalého vojenského objektu Studánka, kde došlo v uplynulé době k opakovaným krádežím elektrických kabelů. Při kontrole hlídka zaslechla podezřelý hluk a proto pěšky došla na místo hluku. Zde  bylo zjištěno, že dvojice mužů nakládá na přívěs za osobním vozidlem pozinkované vlnité plechy z oplocení objektu Oba muži byli na místě zadrženi a přivolaná hlídka Policie ČR OOP Unhošť si osoby M.E. nar. 1988,  a  M.S. nar. 1988, na místě v 11:00 hodin převzala.  Při zákroku nebylo použito donucovacích prostředků.

V průběhu měsíce března 2012 strážnicí MP Unhošť několikrát vyjížděli na prověrku oznámení o vypalování trávy , případně pálení zahradního odpadu. Upozorňujeme, že tato činnost je v současné době velice nebezpečná pro dlouhodobé sucho a lehce může dojít k požáru a ke značným škodám na majetku nebo k ohrožení zdraví nebo života občanů . Uvedená činnost je navíc v rozporu se zákonem  o požární ochraně a případný pachatel může být za své jednání finančně postižen.

 
/div