Z činnosti Městské policie

Tisk PDF

- V poslední době se množí stížnosti občanů Unhoště na nepořádek v okolí odpadkových košů a kontejnerů na odpad. Jedná se hlavně o Václavské náměstí, ul. Melicharova, U kluziště a Smetanova. Městská policie se proto zaměřila na uvedený problém a v měsíci květnu opakovaně pokutovala občany, kteří se tohoto jednání dopouštěli. Upozorňujeme, že sankce za tento přestupek je do výše 1.000,- Kč v blokovém řízení.
- V květnu strážníci městské policie zadrželi již dva řidiče, kteří řídili své vozidlo v centru Unhoště pod vlivem alkoholu. V jednom případě byla u řidiče dokonce naměřena hodnota alkoholu v dechu ve výši 2,6 promile. Tento řidič, nejen, že přijde o řidičský průkaz, ale bude také trestně stíhán.
- K častým dotazům občanů uvádím, že městská policie na Nouzově provádí  měření rychlosti a od počátku tohoto roku zde již udělila 41 blokových pokut. Na Nouzově dále měří rychlost i Policie ČR. Měření zde probíhá nepravidelně hlavně při zvýšeném provozu v pátek v v neděli.
- V pátek 25. května 2012 proběhla v chatových osadách v katastru Unhoště preventivní akce Policie ČR za přítomnosti pracovníků preventivní a informační služby, psovodů, policistů Obvodního oddělení Unhošť a městské policie Unhošť, akce byla zaměřena na upozornění chatařů na trestnou činnost, ke které v těchto lokalitách dochází.  
- V květnu se čtyři strážníci Městské policie Unhošť zúčastnili přezkoušení před komisí Ministerstva vnitra ČR. Všichni strážníci u této zkoušky uspěli a byli vyhodnoceni, jako nejlépe připravení ze všech strážníků z celé republiky.

 
/div