Informace z práce Městské Policie Unhošť

Tisk PDF

Dne 23.4.2013 v 13:00 hodin hlídka MP zastavila v ulici Pivovarská řidiče motorového vozidla a při kontrole  byl z  dechu řidiče cítit alkohol. Řidič se na výzvu podrobil dechové zkoušce, která ukázala 2.08 promile alkoholu v dechu. Na místě byl celý případ předán hlídce PČR OO Unhošť vzhledem k tomu, že se řidič dopustil trestného činu.

Dne 1. 5. 2013 v 19:10 hodin se na služebnu dostavil občan Unhoště, který hlídce oznámil, že nalezl na nám. T.G. Masaryka černou koženou pánskou peněženku s doklady a finanční hotovostí. S nálezcem byl sepsán záznam a seznam nalezených věcí. Následně se podařilo majitele peněženky vyrozumět a ten si svoji peněženku osobně  na služebně MP převzal dne 2. května 2013.

Dne 4.5.2013 v 13:50 hodin bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že v objektu Dědkova Mlýna dochází k pálení odpadu a je zamořena celá chatová osada. Na místě hlídka MP zjistila, že na uvedeném pozemku dochází k pálení lakovaných dveří, lakovaného stavebného odpadu a čerstvého rostlinného odpadu.  Na místě byla k případu provedena fotodokumentace a majitelka byla upozorněna, že pálením odpadu se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku podle § 48 zákona č. 200/90 Sb. Uvedený přestupek nemohou strážníci MP řešit na místě a proto bylo sepsáno oznámení o přestupku a společně s fotodokumentací byla věc zaslána k vyřízení Přestupové komisy Městského úřadu Unhošť.

UPOZORNĚNÍ: Za období od 30. dubna do 11. května 2013 eviduje MP Unhošť dva případy úmyslného zapálení velkých plastových kontejnerů na komunální odpad. K prvnímu případu došlo dne 30.4.2013 kolem 02:00 hodin v Unhošti ulice Severní. Kdy hlídka MP byla první na místě a ještě před příjezdem SDH Unhošť odtahala další kontejnery z místa, takže byl poškozen jen jeden kontejner.
     K druhému případu došlo 11.5.2013 rovněž kolem 02:00 hodin kdy neznámý pachatel úmyslně zapálil  plastový kontejner na křižovatce ulice Křivoklátská a Terasy.
     Tímto zároveň Městská Policie Unhošť žádá občany Unhoště o pomoc a o zvýšenou pozornost k obdobné trestné činnosti. Zatím došlo jen k poškození kontejnerů, ale mohlo by se stát, že by se oheň rozšířil na další majetek a škoda by byla daleko větší. Poznatky k uvedeným případům je možné oznámit na služebnu MP osobně, telefonicky nebo na oddělení PČR Unhošť. Město Unhošť v nejbližší době umístí k vybraným místům uložení odpadu monitorovací zařízení, které umožní ztotožnit pachatele uvedených skutků, ale i tzv. „ Obkladače popelnic „ .

 
/div