Budoucnost rybníku Bulhar

Tisk PDF

Chtěly bychom poděkovat všem, kdo se přišli podívat do muzea na výstavu studie úprav okolí Bulharu nebo si ji prohlédli na webu a také za všechny projevené názory. Studii jsme zpracovávaly ve skupině architektek z vlastní iniciativy. Důležitou motivací byl návrh možné podoby nových výsadeb, neboť se nacházíme právě v době, kdy je u Bulharu nahrazována významná část stromové zeleně, a také diskuze o umístění altánu na hrázi. Zároveň jsme považovaly za užitečné pokusit se zpracovat celkovější rozvahu nad okolím rybníka, aby řešení i dalších témat, jako jsou cesty, lavičky, úprava lesní stezky atd. vycházelo z širšího konceptu, a přály jsme si, aby město takovou rozvahu mělo k dispozici. Vycházely jsme z dostupných podkladů, snažily se respektovat požadavky rybářů, braly v úvahu nutnost odbahnění rybníka. Podrobně jsme se zabývaly studií na obnovu výsadeb objednanou městem, pokusily se vyhodnotit specifika konkrétních míst a výsadby jsme s tím ohledem v některých částech korigovaly. Podle důležitosti jednotlivých realizací jsme navrhly etapizaci pro možný postup prací.

Za důležitou součást práce považujeme obeznámit širší veřejnost s problémy, které je nutno v této lokalitě řešit a zapojit občany do diskuze především nad naléhavou otázkou - jakým způsobem realizovat novou výsadbu kolem rybníka jako náhradu za masivní vykácení stávající vzrostlé zeleně.

Cílem je projekt společně s vedením města zrealizovat, za přispění občanů, sponzorů, s použitím dotací. Jsme připraveny rozsah projektu i detaily přizpůsobit názorům občanů a finančním možnostem. Chceme také nabídnout spolupráci na vedení projektu a zajišťování financování. Rádi bychom tím navázaly na úspěšný projekt dětského hřiště Koželužka, který vznikl z podobné iniciativy, nebo podobné občanské projekty v jiných obcích a městech.

Možnosti realizace chceme projednat na nejbližším zastupitelstvu dne 18.11.2013.

Děkujeme za projevený zájem a těšíme se, že společně přispějeme k utváření tohoto krásného místa.

Autorky, říjen 2013

 

Komentáře od každého i nadále uvítáme na těchto kontaktech:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

https://www.facebook.com/rybnik.bulhar

 
/div