Sběrný dvůr Ovčanda

Tisk PDF

Adresa:
K Ovčandě
273 51 Unhošť


 

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA od 1. 4. 2015:

Pondělí : 7 – 10,   15 – 18

Úterý :    7 – 11

Středa :  7 – 10,   15 – 18

Čtvrtek : zavřeno

Pátek :   7 – 11

Sobota : 7 – 13


 

PRAVIDLA PRO UKLÁDÁNÍ ODPADU

Každý majitel nemovitosti v katastru Unhoště, která produkuje odpad, je povinen zaplatit za jeho sběr, odvoz a likvidaci. Poplatek se skládá ze tří částí :

 • za odvoz a likvidaci komunálního odpadu /povinný poplatek/
 • za sběr, přepravu, třídění a využívání separovaných odpadů /povinný poplatek/
 • za odvoz a likvidaci bioodpadu přímo z domácnost /hnědé nádoby pro zájemce/
Každý majitel nemovitosti v katastru města obdrží po zaplacení poplatku známku na popelnici (dle výběru svozu) a bílou známku, která slouží jako oprávnění ke vstupu do sběrného dvora. Bílá známka opravňuje držitele – nepodnikající fyzickou osobu – k příležitostnému odkládání (v množství přiměřeném produkci odpadu jedné domácnosti):
 • objemného komunálního odpadu
 • nebezpečných odpadů
 • bioodpadu (ne čerstvě posekaná tráva)

Není možné pravidelně ukládat velkoobjemový odpad a bioodpad. Pro pravidelný odvoz bioodpadu je nutno si zajistit svoz – hnědou nádobu.


Odpad vzniklý z podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob nesmí být ukládán do nádob na separovaný/tříděný odpad a do sběrného dvora! Podnikatelé jsou povinni si zajistit tyto služby individuálně a likvidovat svůj odpad na vlastní náklady.

 

Příklady odpadů, které je možné v omezeném množství (běžném pro jednu domácnost) uložit ve sběrném dvoře :

 • nábytek, zařízení domácnosti
 • papír
 • sklo
 • plasty
 • kovy
 • dřevo
 • nebezpečný odpad (akumulátory, barvy, rozpouštědla, kyseliny, motorový olej a další)
 • pneumatiky bez ráfku
 • pneumatiky s ráfkem
 • asfalt, lepenky obsahující asfalt (v pytlích nebo jiných obalech)
 • samostatné tonery z tiskáren
 • potravinářské jedlé oleje

Odpad musí být ve vytříděném stavu a v odpovídajících obalech.

Ve sběrném dvoře je možno ukládat ke zpětnému odběru bez omezení, tj. i bez bílé známky:

 • vysloužilé kompletní elektrospotřebiče - např. pračky, ledničky, sporáky, monitory, televize, atd.
 • svítidla (lineární zářivky, úsporné zářivky, atd.)
 • baterie.


Odpady, které není možné na sběrný dvůr uložit :

 • stavební suť
 • stavební odpady
 • výkopový materiál
 • azbest, eternit

Bioodpad ze zahrady – listí, tráva, větve – nesmí být ukládán do běžných popelnic na směsný komunální odpad. Občané si mohou na městském úřadě objednat službu svozu bioodpadu za poplatek.

Dále mohou majitelé bílé známky využívat nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony), které jsou rozmístěny v obci. I tyto nádoby jsou určeny pouze pro odpad z domácnosti. Podnikatelé musí svůj odpad likvidovat na vlastní náklady.

Odpad do těchto nádob je nutno ukládat tak, aby mohl být maximálně využit prostor sběrných nádob – tzn. papírové krabice rozebrané, plastové láhve sešlápnuté, atd. Děkujeme

Provozovatel sběrného místa : Město Unhošť


 
/div