SEZONNÍ SVOZY PYTLŮ - chataři

Tisk PDF

 

SEZONNÍ SVOZY PYTLŮ - chataři

 

pytle budou opět sváženy z oblastí Na Vidouši, Amerika, Nouzov a Hřebenka. Zahájení svozu je naplánováno na pondělí 3. 4. 2017

a dále každé další sudé pondělí. V letních měsících může být upraveno na každý týden, dle potřeby. Poslední svoz proběhne dne 30. 10. 2017.

Prosíme všechny občany, kteří této služby využívají, aby do pytlů nedávali bioodpad a hlínu. Do pytlů patří pouze běžný komunální odpad.

 
/div