Problémy s odpady

Tisk PDF

 

Městský úřad žádá občany, aby do kontejnerů na separovaný odpad (plasty, papír, sklo) ukládali pouze ty druhy odpadu, na které jsou tyto kontejnery určeny. Pokud se totiž bude v těchto kontejnerech vyskytovat jiný odpad - např. komunální (jako se tomu opakovaně děje na stanovišti Terasy), tak tyto kontejnery nebudou svozovou firmou vyváženy.
Zároveň upozorňujeme, že stanoviště separovaného sběru nejsou určena k odkládání rozměrných odpadů - pro ty je určen sběrný dvůr.
Dále žádáme řidiče vozidel, aby ve svozové dny (pátek - komunální odpad, úterý - bioodpad), parkovali svoje vozidla tak, aby zejména v úzkých ulicích nebránila průjezdu svozové techniky. V opačném případě bude k těmto situacím přizvána městská policie. A svozová firma v těchto případech nebude uznávat reklamace nevyvezených nádob.
 
/div