Rada města

Tisk PDF

Je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti, má 7 členů. Je tvořena starostou, místostarostou a radními. Vydává nařízení města, zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu a má právo schvalovat některá rozpočtová opatření. Řídí činnost komisí. Při výkonu samostané působnosti odpovídá Rada města  Zastupitelsvu města. Rada města se schází podle potřeby. Schůze jsou neveřejné. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Členové Rady města Unhošť

Starostka, radní

KOULOVÁ Iveta, Ing.   TOP 09

 

Místostarosta, radní

KOPP Karel, doc. Ing. CSc.   TOP 09

 

Radní

FROŇKOVÁ Radka Ing.

Sdružení nezávislých kandidátů

PUCHOLT Jiří Ing.

Zdravá Unhošť

ROUS Jiří

Sdružení nezávislých kandidátů

ŠŮLA Vladimír Ing.

ANO pro UNHOŠŤ-SNK

URBAN Petr MUDr.

 TOP 09

 

 

Kontakty na členy rady města

 
/div