Povinně zveřejňované informace zák. 106/1999 Sb.

Tisk PDF

Na této stránce naleznete informace povinně zveřejňované obcemi dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS)

 

1. Oficiální název:   Město Unhošť

 

2. Důvod a způsob založení:

První písemné prameny, vztahující se k historii Unhoště, pocházejí z druhé poloviny 13. století. Unhošť včetně přidružených osad a částí má v přes 4300 stálých obyvatel. Dnes nabízí městečko Unhošť kvalitní rodinné bydlení s dobrou občanskou vybaveností. Ve městě je vodovod a kanalizace, funkční čistírna odpadních vod i plynofikace. Kromě mateřské a základní školy zde působí i základní umělecká škola a také škola "Slunce" zabývající se vzděláváním osob s mentálním a tělesným postižením a jejich integrací do společnosti. V současnosti je Unhošť základním územním samosprávným celkem v souladu s čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Vznik a zánik obcí je v současném správním řádu ČR upraven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Město Unhošť je spravováno zastupitelstvem města, dalšími orgány města jsou starosta a městský úřad. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Za základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve zn. pozdějších předpisů, je obecním úřadem s přenesenou působností.

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení:

Sídlo: Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

Telefon: 312 698 421, 312 698 422

Fax: 312 523 063, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ID datové schránky: 8gvbv5z

Kontaktní poštovní adresa, adresa pro osobní návštěvu: Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

 

Úřední hodiny:

pondělí : 8-11 a 12-17 hod
středa : 8-11 a 12-17 hod
čtvrtek : 8-11 a 12-13 hod

Úterý a pátek po telefonické dohodě.

 

5. Případné platby můžete poukázat:

ČS a. s. Kladno, 388138339/0800
FIO banka 2200700705/2010 – stočné

 

6. IČ: 00235075

 

7. DIČ: CZ00235075

 

8. Rozpočet

 

9. Žádosti o informace:

  • Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a ve znění pozdějších předpisů
  • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku § 17 zák. 513/1991 Sb.,
  • skutečnosti týkající se ochrany informací o majetkových poměrech získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • skutečnosti, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a ve znění pozdějších předpisů

 

Lze podávat telefonicky na tel. číslech: 312 698 421, 312 698 422

Elektronicky – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Faxem na tel. číslo: 312 523 063

Písemně na adresu: Městský úřad Unhošť, Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

Osobně na adrese: Městský úřad Unhošť, Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

Město Unhošť zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce: Václavské náměstí 44 – před radnicí
  • na internetové úřední desce: www.muunhost.cz

 

10. Příjem žádostí a dalších podání: 

Podání lze učinit

  • osobně v podatelně MěÚ
  • elektronicky – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • písemně na adresu: Městský úřad Unhošť, Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

Podmínky příjmů žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře 


13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 

14. Nejdůležitější předpisy

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

17. Seznam organizací řízených městem

 

18. Žádosti o poskytnuté informace

 

19. Výhradní licence 

V současné době nejsou pro Město Unhošť poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

20. GDPR

 
/div