Sazebník úhrad za poskytování informací

Tisk PDF

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Tento sazebník stanovuje úhrady za informace poskytované podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec je oprávněna požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu.

Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují

a)    2,- Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A 4 nebo kopie- černobílé

b)    4,- Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A 4 nebo kopie- barevné

c)    4,- Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 4 – černobílé

d)    8,- Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 4 - barevné

e)    4,- Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A 3 – černobílé

f)     8,- Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A 3 – barevné

g)    8,- Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 3 - černobílé

h)    16,- Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 3 – barevné

i)     20 ,- Kč za 1 ks nenahraného CD ROM,

j)     náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb

Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání, zaplatí žadatel náklady ve výši 174,- Kč za každou započatou hodinu práce odborného referenta. Jedná-li se o čas kratší než 1 hodina, lze uvedený náklad krátit o polovinu, tj. 87,- Kč

 

Tento sazebník je přílohou Vnitřní směrnice Městského úřadu v Unhošti ze dne 18.5.2011, která upravuje poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

 
/div