Důležitá telefonní čísla

Tisk PDF
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie České republiky 158
Tísňové volání 112

 

Policie České republiky, pob.Unhošť 974 873 574
Městská policie Unhošť 724 554 444
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Unhošť 150 nebo 112

 

Hlášení poruch veřejného osvětlení - NON STOP zdarma 800 101 109

 

Nemocnice Kladno 312 606 111
P-P Klinika Kladno 312 619 104
Poliklinika Formica Kladno 312 242 000
Nemocnice Slaný 312 575 111

 

Ohlašování poruch - elektřina 840 850 860 Středočeská energetická, a.s.
Ohlašování poruch - plyn 1239 Středočeská plynárenská, a.s.
Ohlašování poruch - voda 840 121 121

Středočeské vodárny, a.s.

Reklamace nevyvezených domovních popelnic 312 672 321 AVE Kladno, spol. s r.o.

 

Městský úřad v Unhošti 312 698 421, 312 698 422

Starostka Ing. Iveta Koulová

606 027 706

Místostarosta doc. Ing. Karel Kopp, CSc. 602 621 048
Tajemnice MěÚ Ing. Vlasta Káňová 312 679 055, 736 622 077

Správce www stránek

312 679 044

Městská knihovna v Unhošti 702 067 563
Melicharovo vlastivědné muzeum 312 698 683
Městské informační centrum 312 698 683
 
/div