Dostavba základní školy

Tisk PDF

Studie na dostavbu školy k připomínkám zde

Cíl: Rozšířit kapacitu ZŠ s ohledem na postupný nárůst počtu obyvatel a současně umožnit kvalitní vzdělávání, podporovat volnočasové aktivity a všestranný rozvoj dětí.

Stav: Definovány stávající a cílové ukazatele (počty žáků, učitelů, potřebné prostory) a zadáno zpracování studie, na základě které bude zadán stavební projekt a žádost o dotaci.

 
/div