Výsadba stromů, nadace Partnerství

Tisk PDF

Cíl: Zpracovat plán výsadby v lokalitách "Bulhar" a "Na Radlici". Zpracovat žádost o grant z běžící výzvy Nadace Partnerství. V případě získání podpory využít prostředky pro jarní výsadbu stromů.

Stav: Projekt výsadby zpracován. Žádost o grant podána v termínu. Žádáme o cca. 85.000,-Kč, za které chceme vysadit více než 30 stromů. Rozhodnutí o (ne)přijetí žádosti bude zveřejněno v únoru 2016.

 
/div