Vlakové nádraží, související projekty

Tisk PDF

Cíl: Zajistit dostupné spojení na vlak z Unhoště. Využít příležitostí v souvislosti s připravovanými dopravními projekty SŽDC a ŘSD

Stav k 30.10.2016: Po několika jednáních s investory a projektanty obou staveb níže bylo na schůzce účastníků řízení dne 30.9.2016 potvrzeno řešení cyklostezky po západní straně dálničního mostu ke stanici vlaku. ŘSD přesune dálniční výjezd a nájezd na východní stranu mostu, tím se uvolní prostor pro cyklostezku a současně vyřeší další aspekty dopravního uzlu. Správa železniční dopravní cesty také potvrdila, že zajiští investici do stavby parkovišť na obou stranách vlakové stanice včetně zastávek autobusu.

Pro současné podmínky jsou zajištěny dva ranní a dva odpolední přípoje autobusu A28 k vlakové zastávce Pavlov viz článek Jezdíme do Prahy vlakem

Komentář:

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jako investor má hotovou studii na několik variant železnice spojující Prahu s letištěm a Kladnem, viz přehledová mapa níže. V r.2015 byla vybrána varianta R1 - dvojkolejná trať z Masarykova nádraží přes Stromovku, Veleslavín, s odbočkou v Ruzyni na letiště a s plánovaným dopravním terminálem "Dlouhá míle". Zastávka Malé Přítočno je posunutá na jih bláže k dálnici a je narovnán oblouk trati směr Kladno. V oblouku před firmou Lego se počítá také se zastávkou Pletený újezd. Jsou vybrány projekční kanceláře na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Na základě té bude SŽDC žádat o dotaci z Evropské unie. Probíhá koordinace s Ředitelstvím silnic a dálnic výstavbou silnice I/61 - východního obchvatu Kladna od křižovatky Fialka směr Buštěhrad.

 Situace - dráha

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako investor má hotovou studii na silniční obchvat východní části Kladna - spojku I/61 mezi R6 (Fialka) a R7 u Buštěhradu, viz přehledová mapa. Situace je obdobná, vybírá se zpracovatel na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Situace - silnice I-61 obchovat Kladna - výřez  Silnice - obchovat Kladna I-61 celkový pohled

 

Pro Unhošť je důležité, aby v souvislosti s těmito projekty nezůstala i nadále odříznutá od vlaku, jak je tomu dnes. Chceme proto tyto projekty včas a konstruktivně ovlivnit tak, abychom se k vlaku dostali pěšky, na kole, na skútru, autobusem i autem. Současné studie obou projektů toto spíše neřeší, čekají nás tedy asi složitá jednání s různými subjekty, které projekty a jejich financování mohou ovlivnit. 

Výše uvedené investice mají časový horizont nejméně 5 let, zabýváme se proto i možnostmi zlepšení současné situace. Připravujeme anketu pro ty, kteří se chtějí dopravit k vlaku jinak, než vlastním autem. 

 
/div