Podané žádosti o dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2016

Tisk PDF

Fond: Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a IZS

Dotační titul: Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS

Název projektu: Oprava cisterny T 815 CAS 32 RZ KD 8323

Rozpočet 


Fond: Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

Dotační titul: Velké projekty     

Název projektu: Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ T. G. Masaryka čp. 70, Unhošť

Rozpočet          Situace

 

Fond: Středočeský Fond cestovního ruchu

Dotační titul: Oblast cestovního ruchu

Název projektu: Vybavení turistického informačního centra

Rozpočet          Situace

 

Fond: Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Dotační titul: Obnova drobných památek

Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Unhošť

Rozpočet          Situace

 

Fond: Fond sportu, volného času a primární prevence

Dotační titul: Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit

Název projektu: Úprava parku Na Radlici pro volnočasové aktivity

Rozpočet          Situace

 

Fond: Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

Dotační titul: Zkvalitnění životního prostředí

Název projektu: Revitalizace okolí rybníka Bulhar v Unhošti - oprava cest, osazení laviček

Rozpočet          Situace

 

 

 

 
/div