Hasičský rok 2011 v číslech

Tisk PDF

V roce 2011 vyjížděla naše jednotka celkem k 31 událostem. U zásahů strávila přes 40 hodin a více jak polovina zásahů byla v katastru našeho města. Nejvíce jsme vyjížděli v úterý a sobotu a to mezi 19:00 a 20:00 hod. Při těchto zásazích bylo ujeto přes 400 km. Při opravách a údržbě techniky bylo odpracováno okolo 70 hodin. Také jsme se podíleli na práci ve městě, příprava na pálení čarodějnic, zalévání zeleně, čištění města a spoustu další práce, při které jsme odpracovali okolo 30 hodin. Spoustu času jsme věnovali také dětem, jak z naší školky a základní školy, ale také z Dětského domova a z okolních obcí. Členové naší jednotky se účastnili kurzů, školení a výcviků, kterým věnovali svůj volný čas.

Ve fotogalerii jsou fotky z různých akcí, kterých se naše JSDH zúčastnila. Pro unhošťské patrioty jsou velice zajímavé fotografie fotografované z požární plošiny při zajišťování dojezdu závodu Karlovy Vary-Unhošť.

 

Členové JSDH Unhošť v r. 2011

Bezděk Jiří - Velitel jednotky, strojník, nositel dýchací techniky

Vachtfaitl Václav - Velitel družstva, strojník, nositel dýchací techniky, obsluha mot. pily
Beneš Vladimír - Velitel   družstva, strojník, nositel dýchací techniky
Galbavý Jiří - Velitel družstva, nositel dýchací techniky
Noha Jaroslav - Strojník
Kříž Stanislav - Strojník
Jirásek Milan - Strojník
Veselý Jiří - Strojník
Bílý Jiří - Strojník
Luc Miroslav - Hasič
Prošek Miroslav - Hasič
Chvojka Petr - Hasič
Jirásek Petr - Hasič
Bezděk Martin - Hasič
Koblasa Martin - Hasič
Kaláb Jakub - Hasič
Pirner Michal - Hasič

 
/div