Soukromá mateřská, základní a střední škola Slunce, o.p.s.

Tisk PDF

Škola vzdělává žáky se speciálními potřebami a v kladenském regionu působí již od roku 1991. Poskytuje denní komplexní péči, která zahrnuje vzdělávání a výchovu, rehabilitaci,  psychologickou a logopedickou péči, poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotnické a řídí se individuálními potřebami žáků.

Je fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty.

http://www.slunce.info

Soukromá speciální škola Slunce, o.p.s. Hájecká 190
273 51 Unhošť

Tel./fax: +420 312 698 423

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mateřská škola

sídlí v budovách v Kyšicích a v Horním Bezděkově, k budovám patří zahrady s pěkně vybavenými dětskými hřišti. Školky se snaží otevírat svými akcemi místní veřejnosti a zapojit do svého běžného života rodiče a přátele z řad obyvatel obcí. V mateřské škole v Kyšicích je otevřena třída pro děti se speciálními potřebami.

Základní škola

sídlí v budovách ve Stochově a v Unhošti, přípravný stupeň základní školy speciální sídlí v Kyšicích. Vyučování probíhá od 9 do 15 hodin. Počet žáků ve třídách se pohybuje od 4 do 8. Při zařazování žáků do tříd přihlíží škola především k psychickým a osobnostním zvláštnostem dětí a snaží se naplňovat jeden ze svých stěžejních cílů, integraci žáků s různým stupněm a druhem postižení. Žáci jsou klasifikováni širším slovním hodnocením. Ve všech třídách pracují učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga a kvalifikovaní asistenti pedagoga.

Střední škola

sídlí v budově v Unhošti. Výuka je zaměřena na zvládnutí péče o domácnost a k vytvoření dovedností a návyků potřebných k vykonávání jednoduchých zaměstnání. Vyučování probíhá od 9 do 15 hodin. Počet žáků ve třídě je 12 – 14. Žáci jsou klasifikováni širším slovním hodnocením. Ve třídě pracují učitelé s kvalifikací speciálního pedagoga a kvalifikovaní asistenti pedagoga.

Kontakty

Ředitelka:

PaedDr. Blanka Dvořáková
Mob.: 603 256 646
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Zdeňka Kreuzmanová
Mob.: 731 269 309
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Marie Kmínková
Mob. 736 279 911
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Kateřina Procházková
Mob. 736 277 255
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Adresa:

Hornická 410
273 03 Stochov
Tel./fax: 312 651 258
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
IČO: 25712853

Odloučené pracoviště Unhošť:

Hájecká 190
273 51 Unhošť
Tel./fax: 312 698 423
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Odloučené pracoviště Kyšice:

Kyšice 178
273 51 Unhošť
Tel.: 312 698 294
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Odloučené pracoviště Horní Bezděkov:

Hlavní 41
273 51 Unhošť - Horní Bezděkov
Tel.: 312 699 849

 
/div