Pečovatelská služba města Unhošť

Pečovatelská služba města Unhošť (PSMU) s registračním číslem 9 765 883 je organizační složkou města.

Město je jejím poskytovatelem.

 

Poskytovatel:   Město Unhošť, Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť 

tel.: 312 698 421-2

fax: 312 523 063

www.muunhost.cz,

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Poskytovaná služba:   Pečovatelská služba města UnhošťVáclavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

tel.: 312 679 045 - kancelář služby

tel.: 725 021 273 – vedoucí pracovnice Bc. Petra Rátonyi, DiS.

tel.: 725 365 665 – sociální pracovnice Mgr. Z. Štádlerová, DiS.

tel.: 702 067 554 – pečovatelka Klára Davidovičová

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript     Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

dacie celaPoslání služby

Pomoc a podpora občanů, kteří se z důvodu částečné či úplné ztráty soběstačnosti již neobejdou bez pomoci druhého při péči o sebe, o svou domácnost a o své osobní záležitosti (viz cílová skupina uživatelů). Tato pomoc jim umožňuje zůstat doma, žít zde kvalitně i přes tuto obtížnou životní situaci a znovu se zapojit do běžného života společnosti.

Cílová skupina uživatelů

Služba je poskytována občanům Unhoště a spádových obcí od jednoho roku věku, kteří mají sníženou soběstačnost (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění), tj. nutně potřebují péči druhé osoby:

 • seniorům ve zhoršeném zdravotním stavu,
 • lidem s chronickým onemocněním (po mozkové příhodě, s roztroušenou sklerózou, s Parkinsonovou chorobou, s chronickým duševním onemocněním apod.),
 • lidem se zdravotním postižením – s fyzickým (pohyb osoby je možný jen s pomocí hole, francouzských holí či invalidního vozíku), se smyslovým (zrak, sluch),
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (např. svobodná matka s trojčaty na mateřské dovolené, která nemá nikoho, kdo by jí pomohl s domácností).

Občanům spádových obcí (Braškov, Horní Bezděkov, Kyšice, Malé Kyšice, Pavlov, Pletený Újezd a Svárov) je služba poskytována v případě, že mají tyto obce zajištěno její poskytování písemnou smlouvou s městem Unhošť.

Služba pomáhá uživatelům, aby:

 • byli co nejsoběstačnější (pomáháme udržovat a rozvíjet jejich dosavadní schopnosti a dovednosti),
 • mohli žít doma navyklým způsobem života a pokud možno nemuseli odejít do ústavního zařízení,
 • mohli využívat různé služby a vyřizovat si své záležitosti v Unhošti a okolních obcích a městech (tj. navštěvovat obchody, restaurace, úřady, lékaře, kadeřnictví, pedikúru apod.) a účastnit se kulturních akcí a volnočasových aktivit,
 • se mohli setkávat s dalšími lidmi z Unhoště a okolí (návštěva u přátel apod.),
 • měli dostatek informací a možností, jak se postarat o své zdraví (např. aby měli přehled o zdravotních pomůckách, které jim usnadní život, o lékařích v okolí apod.).

Kde je o uživatele pečováno:

Služba je terénní, péče je proto poskytována:

 • v domácnostech uživatelů služby (např. koupání,úklidy),
 • v místě bydliště (např. obchody, úřady,),
 • a do 25 km od Unhoště (doprovod do Kladna, do Berouna, do Hostivic, do Prahy atd.).

 

Doba poskytování služby – pouze ve všední dny, a to kromě státních svátků:

pondělí

od 7:30 do 17:00

úterý, středa a čtvrtek

od 7:30 do 15:30 

pátek

od 7:30 do 13:30

 Zásady PSMU:

 • Respekt – respektujeme a nezpochybňujeme přání a potřeby uživatele, neboť on se zná nejlépe.
 • Svobodná vůle – každý uživatel se sám svobodně a bez nátlaku rozhoduje, jaké úkony bude využívat, kdy a jak dlouho, a to do té míry, aby svým rozhodnutím neškodil sám sobě.
 • Jedinečnost uživatelů – respektujeme, že je každý člověk jiný a má jiné potřeby. Proto je péče vždy šita na míru konkrétnímu uživateli.
 • Rovnoprávnost – péči poskytujeme všem našim uživatelům stejně, bez ohledu na jejich původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
 • Etika – dodržujeme práva uživatelů, řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR, Listinou základní práv a svobod a dokumentem Práva uživatelů PSMU, které jsou k nahlédnutí v sídle PSMU.
 • Profesionalita – všechny úkony poskytujeme na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním.
 • Nezávislost – základem naší práce s uživatelem je neustálé budování jeho co největší nezávislosti na péči druhých (tj. na péči rodiny, sousedů, pečovatelek apod.).

 

Aktualizováno 01.04.2016

Platnost dokumentu od 1.2.2015

 

 

 

 “Tato služba je spolufinancována formou dotace Středočeským krajem”.

 

 

 
/div