Odbor výstavby

Tisk PDF

Adresa

Městský úřad Unhošť
odbor výstavby
Václavské nám 44
273 51 Unhošť

přízemí, č. dveří 1

Otevírací doba

Po 8.00-11.00, 12.00-17.00
Út zavřeno
St 8.00-11.00, 12.00-17.00
Čt 8.00-11.00, 12.00-13.00
zavřeno

 

Ing. Marcela Mudrová, vedoucí odboru výstavby
Tel.: 312679050, 312698222
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jana Valentová
Tel.: 312679051
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Milan Houžvička
Tel.: 312679054
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Martina Burgrová
Tel.: 312679053
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Bc. Kateřina Petrová
Tel: 312679052
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Odbor výstavby zajišťuje

výkon státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn v pověřeném území města Unhošť, zejména:

 • vydává rozhodnutí o umístění stavby
 • vydává rozhodnutí o změně využití území
 • vydává rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • vydává rozhodnutí o ochranném pásmu
 • rozhoduje o změně nebo zrušení územního rozhodnutí
 • vydává územní souhlas
 • posuzuje stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce podléhající ohlašovací povinnosti
 • vydává souhlas s provedením ohlášené stavby
 • vydává stavební povolení ke stavbám podléhajícím stavebnímu řízení
 • vydává souhlas se změnou stavby před jejím dokončením
 • vydává souhlas s užíváním stavby
 • vydává kolaudační souhlas
 • vydává rozhodnutí o povolení zkušebního provozu (zejména stavby obsahující technologická zařízení)
 • vydává souhlas se změnou v užívání stavby
 • povoluje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (na základě žádosti vlastníka)
 • nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (např. z důvodu ohrožení života, zdraví osob nebo zvířat a bezpečnosti nebo z důvodu stavby postavené v rozporu se stavebním zákonem)
 • provádí kontrolní prohlídky

Žádosti předkládané stavebnímu úřadu se podávají na předepsaných formulářích, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách vyhlášek č. 503/2006 Sb. a č. 526/2006 Sb. Formuláře si můžete stáhnou ZDE. Žádosti může podávat vlastník stavby, popř. jiná osoba, která prokáže jiné právo ke stavbě (zástupce, nájemce, provozovatel...).

Potřebné formuláře najdete ve složce Žádosti a formuláře 

.

Odbor výstavby zajišťuje tyto činnosti pro katastrální území Unhošť, Braškov, Horní Bezděkov, Kyšice, Malé Kyšice, Pavlov, Pletený Újezd a Svárov.

 
/div