Unhošťské listy

Tisk PDF

Informační zpravodaj MěÚ Unhošť

vychází 1x měsíčně nákladem cca 1900 ks. Do domácností v Unhošti je distribuován zdarma. Cena pro ostatní je 4,- Kč.

Aktuální číslo:

{{{{{{{{{

}}}}}}}}}

 

 

Redakční rada

Lucie Chvojková 

Jakub Neumann

Jan Šebek

Natálie Švarcová

 


Příspěvky, připomínky či požadavky na inzerci můžete zasílat na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo v listinné formě podat osobně v podatelně v budově Městského úřadu v Unhošti.

Při zveřejňování příspěvků platí následující pořadí:

  1. příspěvky z Městského úřadu v Unhošti
  2. příspěvky od redaktorů Unhošťských listů
  3. placená inzerce
  4. placené příspěvky
  5. příspěvky čtenářů
  6. pozvánky na kulturní, společenské a sportovní události
  7. ostatní příspěvky

Uzávěrka je vždy 28. den v měsíci.

Podrobné informace a ceník inzerce naleznete zde:

 

Důležitá oznámení

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 11.10.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11.10.2017 v ul. Hluboká, Křížová, Lesní, Suchomlýnská
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 11.10.2017 Dne 11.10.2017 od 08:00 hod. do 11:00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v ul. Jenečská,...
UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ V době od 04.09.2017 do 24.09.2017 bude uzavřena komunikace v Unhošti v části...
Informace pro obce Středočeského kraje - asanace Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Sředočeský kraj.Informace pro obce...

Diskuzní fórum

Unhošťské listy

baner-telefon


/div