Územní plán

Aktuální stav k 2016-10:

Město Unhošť má platný územní plán, ve znění změny č.1A.

Územní plán města Unhošť byl vydán zastupitelstvem města Unhošť dne 7.7.2008 opatřením obecné povahy č. 1/2008. Územní plán nabyl účinnosti dne 24.10.2008.

Změna č.1A územního plánu Unhošť byla vydána zastupitelstvem města dne 18.11.2013 opatřením obecné povahy č. 1/2013. Změna nabyla účinnosti dne 4.12.2013.

V červnu 2014 zastupitelstvo města schválilo zadání Změny č.1B územního plánu Unhošť, která se týká kompostárny v blízkosti obce Pavlov. Změna dosud nebyla vydána.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Unhošť za období 7/2008 až 2/2015 byla schválena zastupitelstvem města v říjnu 2015. Zpráva obsahuje zadání Změny č.2 ÚP. Zpracovaný návrh Změny č.2 z října 2016 je vystaven na těchto stránkách.

Do kompletní územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Odboru výstavby městského úřadu.

 Změna č.2 územního plánu - aktualizace

Tisk PDF
Návrh Změny č.2 územního plánu města Unhoště je nyní zpracován. Dokumenty k návrhu Změny č.2 k projednání jsou na odkazech níže. Připomínky je možno podávat u pořizovatele do 1.12.2016, (viz
Celý článek
 

Změna č.1A územního plánu

Tisk PDF
Změna č.1A územního plánu Unhošť byla vydána zastupitelstvem města dne 18.11.2013 opatřením obecné povahy č. 1/2013. Změna nabyla účinnosti dne 4.12.2013. Změna se týká několika
Celý článek
 

K čemu slouží územní plán

Tisk PDF
ÚP stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí
Celý článek
 


Důležitá oznámení

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 11.10.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 11.10.2017 v ul. Hluboká, Křížová, Lesní, Suchomlýnská
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 11.10.2017 Dne 11.10.2017 od 08:00 hod. do 11:00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v ul. Jenečská,...
UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ V době od 04.09.2017 do 24.09.2017 bude uzavřena komunikace v Unhošti v části...
Informace pro obce Středočeského kraje - asanace Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Sředočeský kraj.Informace pro obce...

Diskuzní fórum

Unhošťské listy

baner-telefon


/div