Změna č.1A územního plánu

Tisk PDF

Změna č.1A územního plánu Unhošť byla vydána zastupitelstvem města dne 18.11.2013 opatřením obecné povahy č. 1/2013. Změna nabyla účinnosti dne 4.12.2013. Změna se týká několika lokalit dle přehledné mapy. Jednotlivé lokality jsou zobrazeny na výřezech výkresu.

 
/div