Změna č.2 územního plánu - aktualizace

Tisk PDF

Návrh Změny č.2 územního plánu města Unhoště je nyní zpracován. Dokumenty k návrhu Změny č.2 k projednání jsou na odkazech níže.

Připomínky je možno podávat u pořizovatele do 1.12.2016, (viz oznámení na úřední desce)

http://unhost.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1979

Dokumenty k návrhu změn č. 2 ÚP:

 
/div