Územní studie veřejných prostranství

Tisk PDF

uzemni-studie-logo

Zpracování tří územních studií (odkaz níže) je realizováno prostřednictvím projektu „Územní studie veřejných prostranství v obci Unhošť", registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005091, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu /IROP/, výzvy č. 9.

Zadání na studie:

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Statutárního města Kladna, jakožto obce s rozšířenou působností. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Ukončení fyzické realizace projektu je plánováno na podzim 2018. Celkové náklady projektu činí 743 871,- Kč včetně DPH, z toho příspěvek dotace z EU je 632 290,35 Kč, dotace ze státního rozpočtu 37 193,55 Kč.

Na základě těchto územních studií lze koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství města s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. Územní studie budou po schválení možnosti jejich využití a vložení do Evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad pro rozhodování v území.
Více informací o projektu na webových stránkách Města Kladna:

https://www.mestokladno.cz/uzemni-studie-verejnych-prostranstvi-v-obci-unhost/d-1465547

https://www.mestokladno.cz/projekty-v-nbsp-realizaci/d-1443369

 
/div